Garantia produselor

Prezenta garanție se încheie între SC INOW SRL, denumit în continuare Furnizor și cumpărător, denumit în continuare Client

Prin garanție se înțelege obligativitatea Furnizorului de a întreprinde activități de soluționare a problemelor care ar putea să apară după achiziționarea produselor de către Client, limitându-se doar la defectele de fabricație. Aceasta este acordată pe o perioadă de 6-24 luni de la data cumpărării, in functie de categoria din care face parte produsul. Perioada de garantie este afisata pe fiecare pagina produsului.

Garanția este în conformitate cu prevederile O.G. 21/1992, Legea 449/2003 și O.G. 174/2008 și completată. Termenul de garanție este de 6-24 luni de la data cumpărării produsului (in functie de categoria din care face parte produsul), durata medie de utilizare este de 24 luni.

Asigurarea garanției va fi efectuată de SC iNOW SRL cu sediul în București, Str. Maltopol, Nr. 21, Sector 1 (pentru garanție adresați-vă magazinului vânzător). Termenul de remediere a deficiențelor constatate este de 15 zile calendaristice conform LG 49/2003 din momentul predării produsului către Furnizor. Modalitățile de asigurare a garanției sunt: întreținere, reparare, înlocuire.

Garanția se acordă în anumite circumstanțe: Produsul defect este înlocuit doar dacă acesta nu a fost alterat fizic și/sau mecanic.

Nu fac obiectul garantiei produsele care:

  • Prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc.;
  • Au etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate;
  • Au fost utilizate în condiții inadecvate (aplicari gresite la foliile de protectie, tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc.);
  • Alte cazuri: setări și instalări incorecte, surse defecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul funcționării echipamentelor;